Neem kontakt met mij op

  Email: info@onles.nl

  Phone: +31 6 389 66 165

  Visie / Pitch


  Wij, de mensen achter Onles hebben een gedeelde visie en passie hoe het onderwijs voor leraar en leerling leuker, beter en efficiënter ingericht kan worden. Het is ons opgevallen dat in ons klassieke onderwijssysteem altijd een compromis moet worden gezocht tussen de snelle en langzame leerlingen, tussen de verschillende didactische methodes en de indeling van het lesrooster: welk vak op welk tijdstip van de dag. Daarnaast is onder druk van tijdgebrek en administratie, misschien wel het meest belangrijke element van goed onderwijs verdwenen: persoonlijke aandacht en persoonlijke uitleg.

  De manier van lesgeven

  Leerlingen bekijken zelf de uitleg van onderwerpen en practica via de Onles videos buiten de klas op een plek en tijdstip waarop zij het beste in staat zijn informatie op te nemen. Leerlingen bepalen zelf wanneer en waar zij opdrachten, practica en huiswerk maken. Docenten zijn op gezette tijden aanwezig in een ruimte om leerlingen waar nodig extra persoonlijke uitleg te geven.
  Toetsing valt buiten op dit moment buiten het kader van Onles. Wij zien wel de noodzaak om inzichtelijk te krijgen wat het leer- en kijkgedrag van de leerling is. Dit leggen wij vast en is inzichtelijk voor de school en leerling.
  Wij zien de school verworden tot een ontmoetingsplaats voor gemotiveerde leraren en scholieren, een plek waar tijd en ruimte is voor persoonlijke uitleg, samenwerken en kennisvergaring.

  Verschillende methodieken voor dezelfde inhoud

  Het is de overheid die via subsidies de verantwoordelijkheid van inhoud en didactiek heeft gedelegeerd naar de uitgevers. Als scholen spreken over methodiek of didactische methode bedoelen ze hun keuze voor één uitgever. Wij hebben hier een andere visie op. Wij onderkennen dat er verschillende didactische vormen zijn die per vak en per leerling een verschillende impact kunnen hebben. Zo leert de ene leerling beter van een verhalend voorbeeld waarbij de ander een sterke voorkeur heeft voor een abstracte uitleg. Wij vinden dat het aan de leerling is om de voor hem meest geschikte didactische vorm te kiezen, per vak en per onderwerp. Onles staat voor volledig gedifferentieerd onderwijs, dit kan alleen als de lesstof van alle uitgevers aan iedere leerling aangeboden wordt.

  Effectiever leren voor leerlingen

  Effectief leren bereik je wat ons betreft door te kunnen leren op de momenten dat je er er het meest ontvankelijk voor bent. Niet iedereen heeft hetzelfde bioritme maar over het algemeen geldt wel dat leerlingen tussen na 10 uur in de ochtend beter informatie opnemen. En dan is het afhankelijk van het concentratievermogen op welk moment en hoe lang ze kunnen leren. Dat is voor ieder kind verschillend. In de klassikale lesvorm is er altijd verstoring door medeleerlingen. Door de leerlingen zelf een eigen plek te laten kiezen bepalen ze zelf of ze gestoord willen worden tijdens het kijken van de Onles videos.
  De Onles videos zijn gemaakt door bevoegde docenten die weten hoe je ieder onderwerp kort en krachtig kunt overbrengen. Zoals eerder al gezegd is het de visie en ambitie van Onles om ieder onderwerp in alle didactische vormen uitgelegd te krijgen zodat er voor ieder type leerling de meest optimale uitleg beschikbaar is.
  Daar waar leerlingen op alle scholen verplichte (digitale) lesprogramma’s moeten doorlopen is het onze visie om leerlingen hier meer regie over te geven. Door gebruik te maken van Onles lesvideos kunnen leerlingen onbeperkt herhalen, pauzeren en vooruitspoelen. Geen tijdverlies met dingen die de leerling al weet, even herhalen als het wat moeilijker is of op pauze als er geen aandacht of tijd meer is.

  Flexibel tempo met ondersteuning

  Op dit moment is de leerling tot op zeker hoogte afhankelijk van de stijl van doceren van de leraar. De leerling heeft hier geen invloed op. Met Onles heb je keuze uit meerdere manieren van uitleg van hetzelfde onderwerp. De keuze ligt dan weer bij de leerling.
  Het lesmateriaal van Onles is ook extra ondersteunend voor de leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om de kennis op te nemen. Wij geloven dat de mogelijkheid om een deel opnieuw af te spelen of hetzelfde van op verschillende manieren te kunnen leren, enorm helpt om deze leerlingen op niveau te krijgen.
  Denk ook aan leerlingen die de taal niet machtig zijn. Wij kunnen de video's ondertitelen. Als de gesproken taal te snel gaat kan de leerling het opnieuw beluisteren en zodoende toch de lesstof begrijpen en tegelijkertijd de Nederlandse taal meer machtig worden.

  Iedereen heeft wat ons betreft recht op de beste uitleg van de beste leraren!